PROJEKCIA

PROJEKCIA222

Projekcia gastro zariadenia
 
 
 
 
 • Rozhodli ste sa otvoriť si vlastnú gastro prevádzkareň?
 • Máte už vhodný priestor, ale neviete ako všetko zariadiť a zladiť do fungujúceho celku?
 • Plánujete rozšírenie, či rekonštrukciu existujúcej prevádzkarne?


V rámci našej špecializácie vám ponúkame vypracovanie kompletného projektového riešenia pre akúkoľvek z vašich plánovaných prevádzkarni.

Tím našich špecializovaných projektantov vám pripraví kompletné riešenie, ktoré dostanete v ucelenom formáte a už odkonzultované s ÚVZ SR a ostatnými dotknutými orgánmi.
 
Návrh koncepcie
 
 1. konzultácie o zámere investora, zakreslenie
 2. vypracovanie riešenia dispozičného usporiadania prevádzky; vytvorenie prevádzkových vzťahov a logistiky jednotlivých súčastí
 3. konzultácie s investorom a odsúhlasenie návrhu v rozsahu štúdie
 4. technologické riešenie - návrh funkčného využitia priestorov prevádzky
 5. vypracovanie zoznamu so špecifikáciou strojov a zariadení (názov, rozmery)

Návrh inžinierskych sietí
 
 1. návrh inžinierskych sieti (prípojné body elektro, voda, kanál. VZT)
 2. zakreslenie prípojných bodov pre napojenie špecifikovanej technológie alebo zariadení podľa zoznamu
 3. vypracovanie kompletnej špecifikácie strojov a zariadení (rozmery, príkony)

Ceny závisia od veľkosti a náročnosti projektu.


 

PRIHLÁS SA NA NEWSLETTER        Visual CAPTCHA